กรมธนารักษ์เล็งปรับเงื่อนไขจองบ้าน

กรมธนารักษ์เล็งปรับเงื่อนไขจองบ้าน

กรมธนารักษ์เล็งปรับเงื่อนไขจองบ้าน

กรมธนารักษ์ เตรียมพิจารณาปรับเงื่อนไขจองบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เฟส 2 คาดได้ข้อสรุปในเดือนนี้ ก่อนเปิดจองกลางปี 60

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ เตรียมปรับเงื่อนไขการจองบ้านธนารักษ์ประชารัฐเฟส 2 เพิ่มเติม หลังพบว่ายังมีรายย่อยจำนวนมากที่มาจองแล้วไม่ผ่านข้อกำหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการจากภาครัฐผ่าน 3 แบงก์รัฐมีโอกาสจองซื้อ ด้วยการเสนอตัดเงื่อนไขบ้านหลังแรก เปิดโอกาสเป็นเจ้าของมากขึ้น รวมทั้งเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนจองได้ในช่วงกลางปี 2560 เนื่องจากต้องจัดทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านในพื้นที่ และนำปัญหามาวิเคราะห์ และปรับเงื่อนไขให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ทั้งการเช่าระยะสั้นของราชการในย่านสะพานควาย 2 แปลง มีผู้สนใจจอง 2,302 ยูนิต จากจำนวนสร้าง 782 หน่วย เกินเป้าหมายร้อยละ 80 ขณะที่บ้านธนารักษ์หัวหินมีผู้จองซื้อ 1,478 หน่วย จากจำนวนสร้าง 660 หน่วย เกินเป้าหมายร้อยละ 200 แต่จากการตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า มีผู้ไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดเกินครึ่ง เนื่องจากรายย่อยจำนวนมากไม่เข้าเกณฑ์บ้านหลังแรก เพราะมีบ้านเช่า มีบ้านบุกรุก แต่มีทะเบียนบ้านจึงถูกระบุว่ามีบ้านอาศัยแล้ว