บุกสวนลองกองยึดศก.พอเพียงที่นราธิวาส

บุกสวนลองกองยึดศก.พอเพียงที่นราธิวาส

บุกสวนลองกองยึดศก.พอเพียงที่นราธิวาส

บุกสวนลองกอง ที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ยึดหลักแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเป็นแบบอย่างนำร่อง

นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ นายอับดุลนาเซ เมาะมูรา เกษตร อ.รือเสาะ และนายชอบ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จ.นราธิวาส นำคณะเดินทางไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลองกอง) ของ นายอับดุลฮาเล็ม นิยะ อายุ 48 ปี ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตายา ม.1 ต.สุวารี อ.รือเสาะ และถือเป็นสวนลองกองต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผลผลิตลองกองออกสู่ตลาดเร็วกว่าสวนลองกองอื่น ๆ ทั้งนี้ บนเนื้อที่ 7 ไร่ ด้านนายอับดุล ได้ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ ได้แก่ การจัดระบบการสูบน้ำแบบหมุนเวียนทั่วทั้งสวน ซึ่งขณะนี้ผลผลิตลองกองได้จำหน่ายออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 1.5 ตัน ราคากิโลกรัมละประมาณ 45-60 บาท และได้รับการยอมรับว่า หอม หวาน และเป็นช่อที่สวยงาม โดยลองกองจากสวนแห่งนี้จะส่งไปจำหน่ายยัง จ.ยะลา เป็นส่วนใหญ่ และรับการตีตราเป็นลองกองนราธิวาส เกรด A อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของผลผลิตลองกองในสวนของนายอับดุลฮาเล็มพบเกิดจากค้างคาวที่บินลงมาเจาะกิน ทำให้เจ้าของสวนต้องแก้ปัญหาด้วยการทำตาข่ายดักค้างคาวไว้รายรอบสวน