125บจ.ปันผลครึ่งปีแรกรวม95,739ล้าน

125บจ.ปันผลครึ่งปีแรกรวม95,739ล้าน

125บจ.ปันผลครึ่งปีแรกรวม95,739ล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ เผย 125 บริษัทจดทะเบียน ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกรวม 95,739 ล้านบาท

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่ บจ. รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559 มี บจ. ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งแรกปี 2559 แล้ว 125 บริษัท ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าจ่ายเงินปันผลรวม 95,739 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่ 68% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 60% แบ่งออกเป็น บจ. ใน SET 105 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 95,000 ล้านบาท และ บจ. ใน mai 20 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 739 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินปันผลส่วนใหญ่เกิดจาก บจ. ในกลุ่ม SET50 ซึ่งมีมูลค่าเงินปันผลรวม 74,100 ล้านบาท คิดเป็น 77% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดเทียนที่ปรับดีขึ้น มีส่วนทำให้ บจ. จ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้นในรูปตัวเงินและมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นด้วย ขณะเดียวกันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา จำนวน บจ. ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ประมาณ 120-150 บริษัท สะท้อนถึงความสม่ำเสมอของบริษัท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนในการพิจารณาลงทุนในหุ้นไทย